Vaktherapie is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, danstherapie en dramatherapie. In de behandelingen staan 

doen en ervaren centraal, naast gesprekken over de opgedane ervaringen. Zie ook video hier.

 

De hieronder vermelde vaktherapeuten zijn allen minimaal HBO opgeleid, lid van een erkende beroepsvereniging en werkzaam in Utrecht en omgeving.


Voor wie is vaktherapie bedoeld?

Vaktherapie is een behandelvorm voor mensen met psychosociale en/of psychiatrische problematiek, die gebaat zijn bij een ervaringsgerichte werkwijze. Vaktherapie is geschikt voor kinderen, jeugd, (jong-) volwassenen en ouderen. Er zijn mogelijkheden voor individuele therapie, werken in groepsverband of werken met een gezin.

Voorbeelden van indicaties zijn:

 • Angst- en/of depressieve klachten
 • Burn-out
 • Eetproblematiek
 • Emotionele ontwikkelingsachterstand of problemen die voortvloeien uit ontwikkelingsstoornissen, zoals bij autisme spectrum stoornissen (ASS), oppositioneel opstandige gedragsstoornis (ODD) of aandachtstekort-hyperactiviteitsstoornis (ADHD / ADD)
 • Gedragsproblemen
 • Gezinsproblematiek rond scheiding, verlies, opvoeding of anderszins
 • Negatief zelfbeeld en/of negatieve lichaamsbeleving, psychosomatische klachten of somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)
 • Aanhoudende klachten na trauma
 • Verslaving
 • Verstoorde emotieregulatie
 • Communicatieve problemen
 • Verlieservaring en rouw
 • Problematiek die te licht is voor een psychiatrische diagnose

Effect
De door de cliënt opgedane ervaringen in vaktherapie leiden tot nieuwe inzichten en vaardigheden die praktisch toepasbaar zijn in het dagelijkse leven. Deze kunnen liggen op lichamelijk, emotioneel, cognitief of sociaal gebied. In instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is vaktherapie vanaf 1970 ruimschoots ingezet. De resultaten zijn tot nu toe vooral practice based. Aan wetenschappelijk onderzoek en onderbouwing wordt hard gewerkt.

Meer informatie

Om het voor cliënten en verwijzers in de regio Utrecht overzichtelijker te maken waar en hoe de verschillende vrijgevestigde vaktherapeuten werkzaam zijn, hebben we ons verenigd. Vaktherapie wordt momenteel als aanvullende zorg vergoed door het merendeel van de zorgverzekeraars, afhankelijk van het persoonlijk verzekeringspakket. Voor vaktherapie heeft de cliënt geen verwijsbrief van de huisarts nodig, maar de huisarts of praktijkondersteuner kan vaktherapie wel bij de cliënt aanbevelen. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.vaktherapie.nl of doorklikken naar de website van elke afzonderlijke vaktherapeut.

Persbericht 

Open dag vaktherapie vol informatie en workshops

UTRECHT - Van maandag 2 tot en met zondag 8 oktober 2017 vindt de allereerste landelijke 'Week van de Vaktherapie' plaats.

In dit kader organiseert Vaktherapeuten030 een informatie- en workshopmiddag. In de groep Vaktherapeuten030 zijn verschillende zelfstandig gevestigde vaktherapeuten in Utrecht en omgeving verenigd. 

 

Wilt u of uw cliënt een effectieve verandering met accent op DOEN en ERVAREN?

Kies Vaktherapie! Dit is de overkoepelende naam voor alle creatieve therapieën als beeldende therapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, danstherapie en dramatherapie. In de behandeling staan doen en ervaren centraal. 

 

De verschillende vaktherapeuten in de regio Utrecht houden gezamenlijk een open dag op:

Woensdag 4 oktober 2017 van 16:00-19:30

in de Schuur (Wijde Doelen 8, Hartje Museumkwartier,

om de hoek bij het Louis Hartlooper Centrum).

 

Iedereen is dan welkom om binnen te lopen voor meer informatie. Ook kan elke jeugdige evenals elke volwassene meedoen met verschillende workshops, om zo direct te ervaren hoe het werkt! Ieder uur is er de gelegenheid om deel te nemen aan een korte groepsworkshop (16:30/17:30/18:30).

Alle therapeuten zijn minimaal HBO opgeleid en de cliënten scoren de verschillende therapieën elk zeer hoog op tevredenheid. Vaktherapie kan snel en flexibel worden ingezet (geen wachtlijsten!). Bovendien wordt er doelgericht en planmatig gewerkt. Via de aanvullende verzekering of een verwijzing van een psychiater/psychotherapeut, huisarts (jeugd, PGB) kan vaktherapie (deels of geheel) vergoed worden.

 

U kunt zich aanmelden voor de open dag op info@mentaalraadsvrouw.nl

 

Voor meer informatie:

www.weekvandevaktherapie.nl

www.vaktherapie.nl

 

Omdat beelden vaak meer zeggen dan woorden, hierbij een promofilmpje:

we hebben dit filmpje gebruikt voor de week van de vaktherapie 2017, maar ook nu geeft het een aardig beeld wat vaktherapeuten zoal kunnen doen met clienten.